Udmeldelse skal ske til Kassereren på janroland@webspeed.dk
Udmeldelsen skal være modtaget 4 dage før kontingentet er forfaldende og skal indeholde navn og hold.
Er kontingentet trukket koster det 150 kr. i administrations omkostninger, at tilbageføre pengene.