Udmeldelse skal ske til Kassereren på j.roland@outlook.dk
Udmeldelsen skal være modtaget 4 dage før kontingentet er forfaldende.
Er kontingentet trukket, koster det 150 kr. i administrationsomkostninger.